1. Trudna sytuacja w Alpach. Eksplozja i lawina  Interia
  2. Lawiny w Alpach. Balderschwang odcięte od świata  Onet.pl
  3. Wszystkie materiały w aplikacji Wiadomości Google

Zejście lawiny w kurorcie narciarskim Balderschwang na granicy niemiecko-austriackiej. odcięło od świata 2 tys. mieszkańców i turystów. Jak poinformował rzecznik policji, z powodu zagrożenia lawinowego profilaktycznie zamknięta została przełęcz Riedbergpass.

„Polski charge d’affaires dostarczył wyjaśnień na temat konferencji i zapewnił, że nie ma ona antyirańskiego charakteru”.

'Spo³eczno¶æ miêdzynarodowa ma prawo do dyskutowania ró¿nych problemów regionalnych i globalnych, a Polska - do wspó³organizowania konferencji (...)' - napisa³o MSZ w oficjalnym komunikacie dot. szczytu po¶wiêconego problemom Bliskiego Wschodu, który odbêdzie siê w Warszawie.